zrobię wizualizacje do muzyki

Skończyło się na TouchVIZ (iPad) sterowanym za pomocą Touch OSC oraz netMidi który przesyłał komunikaty MIDI z nanokontrol2 podłączonego do iphone przez lokalną sieć do TouchViz.
TODO:
– wpięcie midi-bridge, który będzie tłumaczył sygnały z akai midimix, dając więcej możliwości kontroli
– przełączanie scen przyciskami
– przesyłanie MIDI ze słupkami EQ

Linux MIDI, Virtual MIDI port, Raspberry Pi Low Latency kernel
http://tldp.org/HOWTO/MIDI-HOWTO-10.html
http://tedfelix.com/linux/linux-midi.html
https://superuser.com/questions/1164838/virtual-midi-port-route-in-rasbian/1166896
https://stackoverflow.com/questions/34375251/how-to-create-a-virtual-midi-device

another potentially useful midi app: http://www.s-r-n.de/midile/

cross platform midi library:
http://portmedia.sourceforge.net/portmidi/

web p2p: https://stackoverflow.com/questions/7022383/how-can-i-make-a-browser-to-browser-peer-to-peer-connection

https://vvvv.org/
http://veejayhq.github.io/category/documentation/
i touchviz

http://www.raspberrypi-dmx.com/raspberry-pi-osc-spi-bridge
-> https://github.com/skratchdot/ble-midi

http://allegro.pl/korg-nanokontrol-studio-promocja-i6892084584.html albo midi->OSC/MIDI over BLE

http://www.raspberrypi-dmx.com/raspberry-pi-osc-spi-bridge
https://hexler.net/docs/touchosc-getting-started-midi

http://www.zgameeditor.org/index.php/Main/HomePage

korzystanie z bonjour do znajdowania urządzeń w sieci:
https://www.npmjs.com/package/bonjour

vocore:
http://vocore.io/v2.html
http://forum.vocore.io/viewtopic.php?f=16&t=3597

gibber:
https://github.com/gibber-cc/gibber.server

Video mixing:

video + canvas = magic

Komentarze

comments